O klubu

Home / O klubu

ARS

O KLUBU
Aikido klub ARS je drugo ime Aikido kluba “Tašmajdan”, osnovanog 1980. godine.
Klub “Tašmajdan” je u to vreme predstavljao jedan od retkih klubova te vrste u Beogradu. Posle dve godine,1982, sa još dva kluba osniva prvi Aikido savez tadašnje Jugoslavije, koji je bio okosnica svih kasnijih aikido organizacija u kojima je klub ARS takodje imao aktivnu ulogu. Fotografije iz starih dana kluba možete da vidite

Klub je bio organizator i svih medjunarodnih seminara održanih u našoj zemlji koje su vodili japanski instruktori. Takodje, njegovi članovi posećivali su i slične seminare u inostranstvu. Za trideset godina postojanja, kroz klub je prošlo više hiljada vežbača.

Početkom 2000. godine, u okviru kluba otvara se sekcija za ruski sistem pa otuda i naziv ARS, što je skraćenica za aikido i ruski sistem.

Neki od najistaknutijih majstora ove veštine potekli su baš iz ARS-a (jedan 7. dan, jedan 5. dan, dva 4. dana, tri 3. dana, četiri 2. dana). Nekolicina njih uspešno vodi svoje klubove u inostranstvu.

Klub ARS je osnivač i član Srpske aikido federacije (SAF), najveće i prvopriznate organizacije kod nas, a njen glavni trener, Velibor Vesović, ujedno je i predsednik SAF.

U okviru kluba ARS je i klub “Zatoiči”, prvi u svetu aikido klub za osobe sa invaliditetom