Ruski sistem

Home / Ruski sistem

Sistem, iako stara veština, može da na pravi način odgovori opasnostima u savremenim uslovima življenja jer je:

dinamična
efikasna
primenljiva u opasnim gradskim uslovima
sveobuhvatna
pogodna i za muškarce i za žene
i nadasve, prirodna
Ruska veština borenja nastala je u X veku i razvijala se zahvaljujući različitim načinima borbe sa kojima su se Rusi sretali.

Ruski ratnici stvorili su način borbe koji je objedinjavao snažan duh sa izuzetno mudrom taktikom.

Taktika je bila jednostavna, praktična i smrtonosna.

Ovakav način borbe nije bio sputan strogim pravilima i preciznim tehnikama što je ujedno i glavna osobina koja rusku veštinu borenja odvaja od drugih borilačkih disciplina. U ruskoj veštini borenja ne postoje stavovi, kate, oprema,
nema nepotrebnih formalnosti, rituala, pa ni pojaseva.

Elitne jedinice vojske i policije sadašnje Rusije, izučavaju ovu veštinu i njihova je zasluga što je ruska borilačka veština obogaćena novim tehnikama, odbrambenim taktikama, filozofijom, načinima preživljavanja. Svi segmenti čovekove ličnosti, fizički i psihički, iskorišćeni su u novom borbenom sistemu. Tehnike su prilagođene velikom broju situacija, od složenih vojnih operacija do zaštite čuvenih ličnosti.

Iako su ponekad treninzi naporni i surovi, ruski sistem je veština koja koristi silu dobra. On nas uči da se fokusiramo na dobru stranu naše ličnosti. Jednom kada ovladamo ovim stilom, shvatimo koliko je ljudsko telo nežno i koliko je lako povrediti čoveka. Počinjete
da poštujete vlastite sposobnosti i njihovo mesto u svetu. Kada počnete istinski da poštujete ljudski život, trudite se da svakom tehnikom prouzrokujete što manje štete.